sobota 14. září 2019

Návrh iniciativní skupiny komunistů na základě usnesení celostranické konference dne 8. 6. 2019 (Dušek)

Průvodní dopis k PROGRAMŮM Komunistické strany Čech a Moravy
Vážené soudružky, vážení soudruzi!
Celostranická programová konference 8. června 2019 v Nymburce přijala usnesení, opravňující komunisty k předložení alternativních návrhů Programů KSČM do rovnoprávné diskuse na všech výročních členských schůzích, okresních a krajských konferencích i XI. sjezdu strany.
Dva takové alternativní návrhy byly vedení strany doručeny k 15. srpnu tohoto roku, tedy zcela v souladu se zmíněným usnesením celostranické konference, se žádostí o jejich distribuci napříč stranickou strukturou vnitřním informačním systémem. Stejně jako je všem komunistům distribuován návrh Programu KSČM předkládaný vedením strany. Výkonný výbor ÚV KSČM však usnesení celostranické konference odmítl splnit.

Aktivní zájemci - Marxisticko-leninský odborný klub - Restart

Návrh - PROGRAM Komunistické strany Čech a Moravy

Po projednání na pražské pracovní konferenci konané 3. srpna 2019
a odevzdáno vedení ÚV KSČM 14. srpna 2019

Místo úvodu
Většinově pasivní členská základna strany v uplynulých třiceti letech ani nenavrhovala ani neuvažovala o změně „kladenského“ programu komunistické strany. Aktivnější, leč menšinová část strany, průběžně po celou dobu program a jeho striktní bránění na několika posledních sjezdech kritizovala.

Návrh aktualizace programu KSČM

Úvod

Celé generace vedly boj o myšlenky sociálně spravedlivé společnosti, myšlenky na překonání hluboké sociální nerovnosti ve společnosti, ale i překážek vytvořených pro rozvoj člověka kapitalistickým výrobním způsobem. 

Hnutí za sociálně spravedlivou společnost tak významně ovlivnilo moderní civilizaci. 

Vždy pro něj byl stěžejní boj za zájmy lidí práce, neprivilegovaných a vykořisťovaných vrstev a sociálních tříd, za zájmy dělníků, ostatních zaměstnanců, živnostníků, drobných řemeslníků, ale i mladých lidí, rodin s dětmi nebo seniorů.

Návrh Krátkodobého programu KSČM

      Soudobá společnost se vyznačuje hromaděním majetku a tím i skutečné moci na straně úzké skupiny lidí a trvalou sociálně ekonomickou závislostí neprivilegované většiny. V tomto světle se jeví často skloňovaná hesla o svobodě, demokracii a spravedlnosti jako prázdné fráze. Zbožňovaný volný trh má předem dané vítěze z řad největších vlastníků kapitálu a výrobních prostředků, hlavní problémy současnosti ale neřeší, a navíc je stupňuje. Výsledkem jsou sociální střety, ekologické katastrofy a války.