pondělí 18. dubna 2016

Dialog duben 2016Dialog 324

Imperialismus – hlavní strůjce migračních krizí!

100 let od napsání Leninova „Kapitálu“ pro 20. a 21. století
(Imperialismus jako nejvyšší stadium kapitalismu)
V
 období od ledna do června 1916 napsal V. I. Lenin vynikající knihu, kterou zásadním, nebojme se říci, geniálním způsobem navázal na Marxův „Kapitál“ a rozvinul jej v nových podmínkách dosaženého vývoje kapitalismu. V předmluvě k jeho francouzskému a německému vydání napsal: „Soukromé vlastnictví, založené na práci malovýrobce, volná konkurence, demokracie - všechna tato hesla, kterými kapitalisté a jejich tisk klamou dělníky a rolníky, dávno patří minulosti. Kapitalismus přerostl ve světový systém koloniálního útlaku a finančního potlačování obrovské většiny obyvatelstva světa hrstkou „vyspělých“ zemí. A o tuto „kořist“ se navzájem dělí dva nebo tři světovládní, po zuby ozbrojení lupiči (Amerika, Anglie a Japonsko), kteří strhávají do své války za rozdělení své kořisti celý svět.“ (Lenin, V. I.: Spisy, sv. 27, Praha, Svoboda 1986, s. 327) Ony „lupiče“ aktualizujme. Dnes to jsou: USA, EU a Japonsko.