čtvrtek 22. prosince 2016

Dialog prosinec 2016

S TŘÍDNÍMI ODBORY K OBNOVĚ REVOLUČNÍ STRANY!

Odkaz Fidela Castra přetrvá!
26. listopadu 2016 skonal ve věku 90 let vrchní velitel kubánské revoluce Fidel Castro Ruz. Kubánský lid a pracující celého světa ztratili velkého bojovníka proti kapitalismu a imperialismu, bojovníka za ideje marxismu-leninismu, socialismu oddaného komunistu, zásadového internacionalistu. 
Fidel Castro se nikdy nesklonil před nenávistí imperialismu ani před zradou oportunistů a renegátů. Úspěšně čelil stovkám pokusů o atentát a spiknutí. Uměl přesvědčovat i naslouchat lidu. Inspiroval desítky národů a stovky milionů lidí na celém světě.  Zasvětil celý svůj mimořádný život realizaci revolučních ideálů humanity a socialismu. Byl duší kubánského lidu, nesmiřitelným obráncem suverenity své země a strůjcem jejího společenského pokroku.
S nezměrnou obětavostí a statečností naplňoval heslo kubánské revoluce: „Vždy až k vítězství!“
Čest jeho památce!

úterý 25. října 2016

Dialog říjen 2016Bojovat s kapitalismem v duchu revolučního odkazu Klementa Gottwalda!


Solidarita OSČMS

se zaměstnanci Kovosvitu MAS v Sezimově Ústí
Vážení přátelé, vážený pane předsedo,
dovolte, abych Vám a vaším prostřednictvím především vyjádřil jménem Odborového sdružení Čech Moravy a Slezska hlubokou solidaritu všem 770 dělníkům a ostatním zaměstnancům Kovosvitu MAS, kterým firmou nebyly vyplaceny mzdy za měsíc červenec, i Vaší odborové organizaci.Naše odborové sdružení OSČMS je přesvědčeno, že důvod nevyplacení mezd nelze vlastníky firmy či jejím managementem svalovat jen na investiční záměry v Rusku a spojitost s devalvací rublu. Žijeme v tvrdém kapitalismu, práce dělníků a zaměstnanců je v podobě jejich pracovní síly kupována vlastníky firmy k výrobě.

neděle 11. září 2016

Dialog srpen 2016Jiří Hausman, současník Jiřího Wolkra, o dravosti českého kapitálu
Krad starý Mates jako straka
u bohatce i u žebráka.
Pak, nerozmýšleje se dvakrát,
dal do pokladny vše, co nakrad,
a nápis zhotovil si na to:
„Soukromé vlastnictví je svato.“

neděle 24. července 2016

Dialog červen 2016Heslo:
Za obnovu akceschopného komunistického hnutí


Konference ÚV KSČM k 95. výročí KSČ, 23. 4. 2016
Z diskusního vystoupení L. Vrobela

Vážené soudružky, vážení soudruzi,

rád bych reagoval na některé teze svých předřečníků. Zejména oceňuji referát s. Štefka, který vystihl, co všechno měla a dokázala v kapitalismu prvorepubliková KSČ, a co vše nemá a nedokáže v kapitalismu dnešní KSČM. Samozřejmě, že naše podmínky jsou v mnohém odlišné od tehdejší doby, jak uvedl soudruh Štefek, ale to nesmíme brát jako omluvu pro to, co všechno dnes nedokážeme, jak špatná je dnes naše pozice ve společnosti, především mezi střední a mladou generací, kde je naše podpora velmi nízká.

neděle 1. května 2016

Dialog květem 2016Vraťme důstojnost slavným májovým dnům!

IX. sjezd KSČM je velkou výzvou
2. dubna 2016 byl v Právu publikován rozhovor s Vojtěchem Filipem. Závěrem došlo i na zmínku, že bude na IX. sjezdu KSČM obhajovat „post předsedy“. Zmínil se i o tom, že bude mít dva protikandidáty, přičemž u mého jména se zastavil a doplnil: „Pan Hrůza (zastupitel Prahy 6) je mým trvalým kritikem, což je na Praze 6 vítané“… Ono sdělení jakoby symbolizovalo část potíží strany. Připomínám v této souvislosti, že byly doby, kdy jsme se nejen ve straně, ale i na veřejnosti oslovovali soudruzi. Kdyby šlo o pouhou nepřesnost novináře, stačil by přeci od předsedy jeden telefonát, ke kterému však nedošlo. Nezastírám, že patřím k těm soudruhům a soudružkám (nejen z Prahy 6), kteří ve straně opakovaně kritizují prakticismus, který nás vzdaluje od komunistické politiky a vtahuje do stínu ČSSD. Soudím přitom, že oprávněná kritika s podněty na změnu může stranu posílit a nikoli oslabit, a že sebechvála i uspokojení v naší dnešní situaci by byla cestou do pekel.

pondělí 18. dubna 2016

Dialog duben 2016Dialog 324

Imperialismus – hlavní strůjce migračních krizí!

100 let od napsání Leninova „Kapitálu“ pro 20. a 21. století
(Imperialismus jako nejvyšší stadium kapitalismu)
V
 období od ledna do června 1916 napsal V. I. Lenin vynikající knihu, kterou zásadním, nebojme se říci, geniálním způsobem navázal na Marxův „Kapitál“ a rozvinul jej v nových podmínkách dosaženého vývoje kapitalismu. V předmluvě k jeho francouzskému a německému vydání napsal: „Soukromé vlastnictví, založené na práci malovýrobce, volná konkurence, demokracie - všechna tato hesla, kterými kapitalisté a jejich tisk klamou dělníky a rolníky, dávno patří minulosti. Kapitalismus přerostl ve světový systém koloniálního útlaku a finančního potlačování obrovské většiny obyvatelstva světa hrstkou „vyspělých“ zemí. A o tuto „kořist“ se navzájem dělí dva nebo tři světovládní, po zuby ozbrojení lupiči (Amerika, Anglie a Japonsko), kteří strhávají do své války za rozdělení své kořisti celý svět.“ (Lenin, V. I.: Spisy, sv. 27, Praha, Svoboda 1986, s. 327) Ony „lupiče“ aktualizujme. Dnes to jsou: USA, EU a Japonsko.

neděle 28. února 2016

Dialog únor 2016JEDINÁ CESTA Z LABYRINTU – LENINISMUS!

V čem to žijeme?
Co je to za stát, v kterém žijeme?
Otázka, kterou si mnozí z nás kladou. Často, stále častěji.
Je to prý právní stát. A že ho máme, že se z něho můžeme těšit, za to musíme, jak jsme ujišťováni, být vděčni „sametové revoluci“.
Už se ta písnička médií stala odrhovačkou. A letos, kdy i na mateřských školách budou muset vzpomínat jakési výročí Václava Havla, budeme ji poslouchat snad den co den.
Ale pozor, cosi tu zaskřípalo. Že by se kolovrátek zasekl? K závěru minulého roku jsme se z Práva (kdysi rudého, dnes bezbarvého, ani ryba, ani rak) dověděli, že došlo k vážnému karambolu: DEMOKRACIE SE VYKOLEJILA. Sdělili nám to v příloze listu vznešeně nazvaném „Salon“ 17. prosince 2015.