čtvrtek 31. prosince 2015

Dialog prosinec 2015Odkaz VŘSR je stále živý a nezničitelný!

Dvacet šest smutečních vrb
Kdybychom rok co rok vysadili k výročí oné největší tragédie v naší novodobé národní historii smuteční vrbu, byla by letos 17. listopadu již šestadvacátá. Ano, v ten osudný den, kdy byla zneuctěna památka studenta, komunisty a vlastence Jana Opletala, se cesta k oné osudné tragédii otevřela. Dosud se tvrdí, dočítáme se to dokonce i v Haló novinách, že šlo o „sametovou revoluci“. Vlna euforie však netrvala dlouho. Opadla a s podvodnými hlasateli pravdy a lásky vycenila brzy své zuby pomstychtivá kontrarevoluce.
Od těch neblahých dnů žijeme ve lži. V nejistotě a ve strachu, co bude zítra.
Mezinárodní den studenstva byl oficiálně zrušen. Místo něho musí školy a příslušné instituce slavit Den boje za svobodu a demokracii.