neděle 30. srpna 2015

Dialog srpen 2015V sázce je vše: třeba skoncovat s neofašismem na Ukrajině!

47 let od internacionální pomoci
21. srpen 1968 dodnes vyvolává veliké emoce, kdy v individuálním i běžném společenském vědomí, nemluvě o oficiální ideologii a propagandě, vládne zcela falešná a negativně vyhraněná interpretace této historické události. U stoupenců a nositelů buržoazní a maloburžoazní ideologie to není nic neobvyklého. U těch, kdo se hlásí k marxismu a setrvávají na obdobných stanoviscích (že šlo o agresi a okupaci), je to dnes, po těch všech zkušenostech z dosavadního vývoje od roku 1989, na pováženou!