pátek 22. května 2015

Dialog květen 2015


Důstojně jsme si připomněli vítězství Rudé armády nad fašismem!
 
Projev J. V. Stalina k lidu 9. května 1945 v Moskvě
Soudruzi a soudružky! Spoluobčané a spoluobčanky!
Nadešel veliký den vítězství nad Německem. Fašistické Německo, sražené na kolena Rudou armádou a vojsky našich spojenců, uznalo svoji porážku a ohlásilo, že bezvýhradně kapituluje.
7. května byl podepsán v Remeši předběžný protokol o kapitulaci. 8. května v Berlíně podepsali zástupci německého vrchního velení za přítomnosti zástupců nejvyššího velení spojeneckých vojsk a nejvyššího velení sovětských vojsk definitivní protokol o kapitulaci, jehož provádění začalo 8. května ve 24 hodin.

HISTORICKÝ REVIZIONISMUS A DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA


Čeněk Ullrich, MLOK

Odkaz národně osvobozeneckého boje Čechů a Slováků, který vyvrcholil před 70 lety, vyžaduje v současnosti boj proti falzifikaci dějin druhé světové války, jejíž evropskou tečkou se stalo osvobození Prahy Rudou armádou 9. května 1945 a likvidace posledních zbytků bojeschopných německých jednotek 12. května 1945 u Slivice.

Falzifikace dějin druhé světové války zapadá do soukolí mašinérie historického revizionismu, který tvoří nedílnou součást soudobého antikomunismu. Tato směsice idealismu, subjektivismu a empirismu usiluje o negaci materialistického pojetí dějin. Pravda dějinného vývoje totiž děsí soudobou vládnoucí třídu, neboť svým vědeckým nábojem směřuje proti jejím ekonomickým a politickým zájmům. Iracionální podstata imperialistického období
globalizujícího se kapitálu vydává lež za pravdu a obaluje ji emocemi.

sobota 9. května 2015

Dialog březen 2015


Oslavujme 1., 5. a 9. květen - dny svobody a nástupu socialismu!

Letošní slavné májové dny jsou mimořádné…
Nepodléháme patosu a netvrdíme to v „Dialogu“ každý rok. Tyto pro nás sváteční dny jsou, v řadě faktorů, od těch minulých skutečně odlišné. Mnohým z našich vážených čtenářů je jasné proč. Celý pokrokový svět si letos připomíná již 70. výročí od porážky fašismu v Evropě, na němž měla rozhodující podíl Rudá armáda Sovětského svazu, mezinárodní komunistické a dělnické hnutí, jež s podporou SSSR sehrálo jednu z klíčových rolí v národně osvobozovacích bojích. Do souboru těchto výročí náleží i Květnové povstání našeho lidu, které hromadně započalo 5. 5. 1945, na některých místech však ještě dříve, tak, jako skutečné datum osvobození Československa - 9. 5. 1945, den, kdy byla Rudou armádou osvobozena Praha. Přitom na některých místech Československa probíhaly boje až do 11. května 1945. Nebyl to tedy 8. květen, kdy skončila druhá světová válka v Evropě!

Dialog duben 2015Důstojně oslavujeme Mezinárodní den žen!

Oslavy Mezinárodního dne žen probíhají na celém světě.
Tento den je zařazen mezi Významné dny Organizace spojených národů.
V mnoha zemích je národním svátkem, který připomíná úsilí o rovnoprávnost, sociální spravedlnost, mír a pokrok.