čtvrtek 31. prosince 2015

Dialog prosinec 2015Odkaz VŘSR je stále živý a nezničitelný!

Dvacet šest smutečních vrb
Kdybychom rok co rok vysadili k výročí oné největší tragédie v naší novodobé národní historii smuteční vrbu, byla by letos 17. listopadu již šestadvacátá. Ano, v ten osudný den, kdy byla zneuctěna památka studenta, komunisty a vlastence Jana Opletala, se cesta k oné osudné tragédii otevřela. Dosud se tvrdí, dočítáme se to dokonce i v Haló novinách, že šlo o „sametovou revoluci“. Vlna euforie však netrvala dlouho. Opadla a s podvodnými hlasateli pravdy a lásky vycenila brzy své zuby pomstychtivá kontrarevoluce.
Od těch neblahých dnů žijeme ve lži. V nejistotě a ve strachu, co bude zítra.
Mezinárodní den studenstva byl oficiálně zrušen. Místo něho musí školy a příslušné instituce slavit Den boje za svobodu a demokracii.

neděle 25. října 2015

Dialog říjen 2015Příčina imigrace? Kolonialismus a imperialismus!

Hrozí Evropě vážné nebezpečí?
Nestrašíme. Nejsme z těch, kdo věří na strašidla, ale oprávněně se obáváme toho, co hrozí našemu kontinentu.
Už nyní je do jisté míry zkolonizována Spojenými státy americkými. A zítra? Žel už možná v blízké době se může stát i povolným nástrojem agrese amerických imperialistů proti své zneuznávané východní části - Rusku.

neděle 30. srpna 2015

Dialog srpen 2015V sázce je vše: třeba skoncovat s neofašismem na Ukrajině!

47 let od internacionální pomoci
21. srpen 1968 dodnes vyvolává veliké emoce, kdy v individuálním i běžném společenském vědomí, nemluvě o oficiální ideologii a propagandě, vládne zcela falešná a negativně vyhraněná interpretace této historické události. U stoupenců a nositelů buržoazní a maloburžoazní ideologie to není nic neobvyklého. U těch, kdo se hlásí k marxismu a setrvávají na obdobných stanoviscích (že šlo o agresi a okupaci), je to dnes, po těch všech zkušenostech z dosavadního vývoje od roku 1989, na pováženou!

čtvrtek 16. července 2015

Dialog červen 2015Připomínáme si Mistra Jana Husa - ideového předchůdce komunismu

Vyjádření Komunistické strany Řecka k „Pražské deklaraci“
Ve dnech 23. a 24. května 2015 se v Praze uskutečnila Mezinárodní konference KSČM, na kterou byla pozvána i Komunistická strana Řecka (KSŘ).
Na tuto mezinárodní akci byly pozvány nejen komunistické a dělnické strany, ale i jiné politické síly, jako na příklad německá „Die Linke“, která pod kamufláží levice již po mnoho let šíří mezi pracujícími představy, že existuje možnost polidšťování kapitalismu v Evropské unii. Tyto síly velmi často sehrávají hlavní roli v antikomunistických a antisovětských kampaních organizovaných EU.
Již jenom tato skutečnost (účast zcela odlišných politických sil) způsobila, že KSŘ nemohla podepsat společný dokument o závažných politickoideologických otázkách, na které má jiné názory.

pátek 22. května 2015

Dialog květen 2015


Důstojně jsme si připomněli vítězství Rudé armády nad fašismem!
 
Projev J. V. Stalina k lidu 9. května 1945 v Moskvě
Soudruzi a soudružky! Spoluobčané a spoluobčanky!
Nadešel veliký den vítězství nad Německem. Fašistické Německo, sražené na kolena Rudou armádou a vojsky našich spojenců, uznalo svoji porážku a ohlásilo, že bezvýhradně kapituluje.
7. května byl podepsán v Remeši předběžný protokol o kapitulaci. 8. května v Berlíně podepsali zástupci německého vrchního velení za přítomnosti zástupců nejvyššího velení spojeneckých vojsk a nejvyššího velení sovětských vojsk definitivní protokol o kapitulaci, jehož provádění začalo 8. května ve 24 hodin.

HISTORICKÝ REVIZIONISMUS A DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA


Čeněk Ullrich, MLOK

Odkaz národně osvobozeneckého boje Čechů a Slováků, který vyvrcholil před 70 lety, vyžaduje v současnosti boj proti falzifikaci dějin druhé světové války, jejíž evropskou tečkou se stalo osvobození Prahy Rudou armádou 9. května 1945 a likvidace posledních zbytků bojeschopných německých jednotek 12. května 1945 u Slivice.

Falzifikace dějin druhé světové války zapadá do soukolí mašinérie historického revizionismu, který tvoří nedílnou součást soudobého antikomunismu. Tato směsice idealismu, subjektivismu a empirismu usiluje o negaci materialistického pojetí dějin. Pravda dějinného vývoje totiž děsí soudobou vládnoucí třídu, neboť svým vědeckým nábojem směřuje proti jejím ekonomickým a politickým zájmům. Iracionální podstata imperialistického období
globalizujícího se kapitálu vydává lež za pravdu a obaluje ji emocemi.

sobota 9. května 2015

Dialog březen 2015


Oslavujme 1., 5. a 9. květen - dny svobody a nástupu socialismu!

Letošní slavné májové dny jsou mimořádné…
Nepodléháme patosu a netvrdíme to v „Dialogu“ každý rok. Tyto pro nás sváteční dny jsou, v řadě faktorů, od těch minulých skutečně odlišné. Mnohým z našich vážených čtenářů je jasné proč. Celý pokrokový svět si letos připomíná již 70. výročí od porážky fašismu v Evropě, na němž měla rozhodující podíl Rudá armáda Sovětského svazu, mezinárodní komunistické a dělnické hnutí, jež s podporou SSSR sehrálo jednu z klíčových rolí v národně osvobozovacích bojích. Do souboru těchto výročí náleží i Květnové povstání našeho lidu, které hromadně započalo 5. 5. 1945, na některých místech však ještě dříve, tak, jako skutečné datum osvobození Československa - 9. 5. 1945, den, kdy byla Rudou armádou osvobozena Praha. Přitom na některých místech Československa probíhaly boje až do 11. května 1945. Nebyl to tedy 8. květen, kdy skončila druhá světová válka v Evropě!

Dialog duben 2015Důstojně oslavujeme Mezinárodní den žen!

Oslavy Mezinárodního dne žen probíhají na celém světě.
Tento den je zařazen mezi Významné dny Organizace spojených národů.
V mnoha zemích je národním svátkem, který připomíná úsilí o rovnoprávnost, sociální spravedlnost, mír a pokrok.