sobota 14. září 2019

Návrh iniciativní skupiny komunistů na základě usnesení celostranické konference dne 8. 6. 2019 (Dušek)

Průvodní dopis k PROGRAMŮM Komunistické strany Čech a Moravy
Vážené soudružky, vážení soudruzi!
Celostranická programová konference 8. června 2019 v Nymburce přijala usnesení, opravňující komunisty k předložení alternativních návrhů Programů KSČM do rovnoprávné diskuse na všech výročních členských schůzích, okresních a krajských konferencích i XI. sjezdu strany.
Dva takové alternativní návrhy byly vedení strany doručeny k 15. srpnu tohoto roku, tedy zcela v souladu se zmíněným usnesením celostranické konference, se žádostí o jejich distribuci napříč stranickou strukturou vnitřním informačním systémem. Stejně jako je všem komunistům distribuován návrh Programu KSČM předkládaný vedením strany. Výkonný výbor ÚV KSČM však usnesení celostranické konference odmítl splnit.

Aktivní zájemci - Marxisticko-leninský odborný klub - Restart

Návrh - PROGRAM Komunistické strany Čech a Moravy

Po projednání na pražské pracovní konferenci konané 3. srpna 2019
a odevzdáno vedení ÚV KSČM 14. srpna 2019

Místo úvodu
Většinově pasivní členská základna strany v uplynulých třiceti letech ani nenavrhovala ani neuvažovala o změně „kladenského“ programu komunistické strany. Aktivnější, leč menšinová část strany, průběžně po celou dobu program a jeho striktní bránění na několika posledních sjezdech kritizovala.

Návrh aktualizace programu KSČM

Úvod

Celé generace vedly boj o myšlenky sociálně spravedlivé společnosti, myšlenky na překonání hluboké sociální nerovnosti ve společnosti, ale i překážek vytvořených pro rozvoj člověka kapitalistickým výrobním způsobem. 

Hnutí za sociálně spravedlivou společnost tak významně ovlivnilo moderní civilizaci. 

Vždy pro něj byl stěžejní boj za zájmy lidí práce, neprivilegovaných a vykořisťovaných vrstev a sociálních tříd, za zájmy dělníků, ostatních zaměstnanců, živnostníků, drobných řemeslníků, ale i mladých lidí, rodin s dětmi nebo seniorů.

Návrh Krátkodobého programu KSČM

      Soudobá společnost se vyznačuje hromaděním majetku a tím i skutečné moci na straně úzké skupiny lidí a trvalou sociálně ekonomickou závislostí neprivilegované většiny. V tomto světle se jeví často skloňovaná hesla o svobodě, demokracii a spravedlnosti jako prázdné fráze. Zbožňovaný volný trh má předem dané vítěze z řad největších vlastníků kapitálu a výrobních prostředků, hlavní problémy současnosti ale neřeší, a navíc je stupňuje. Výsledkem jsou sociální střety, ekologické katastrofy a války.

čtvrtek 6. prosince 2018

Dopis účastníkům celostátního setkání „Za obnovu komunistického hnutí“

Věřte mi, že se ve mně míchá mnoho pocitů, se kterými si nevím rady. Jsem upřímně ráda, že se podařilo – a nebyl to úplně jednoduchý proces – připravit všechny materiály, které vám byly předloženy, a že se podařilo zorganizovat celostátní setkání Obnovy hnutí.

středa 30. května 2018

Dialog květen 2018 (D_338/2018)
200 let od narození a 135 od smrti K. Marxe


Zrod a vývoj Marxova (a Engelsova) gigantického díla – Marx a dnešekMotto

„Známý výrok praví, že kdyby se geometrické axiomy příčily zájmům lidí, lidé by je jistě vyvrátili … Není divu, že učení Marxovo, které přímo slouží výchově a organizování pokrokové třídy soudobé společnosti, které ukazuje úkoly této třídy a dokazuje, že soudobý řád bude nevyhnutelně – následkem hospodářského vývoje – nahrazen řádem novým, není divu, že si toto učení musilo vybojovat na své životní dráze každý krok.“ (Lenin, V. I.: Marxismus a revizionismus)

   „Marxovo učení vyvolává v celém civilizovaném světě zavilé nepřátelství a nenávist veškeré buržoazní vědy (oficiální a liberální) … Jiný postoj nelze očekávat, neboť ve společnosti vybudované na třídním boji nemůže být „nestranná“ věda o společnosti. Tak či onak hájí veškerá oficiální a liberální věda námezdní otroctví, kdežto

marxismus vypověděl tomuto otroctví neúprosnou válku … celá Marxova geniálnost je právě v tom, že opověděl na otázky, které již pokrokové lidské myšlení vytýčilo. Jeho učení vzniklo jako přímé pokračování učení největších představitelů filozofie, politické ekonomie a socialismu.

   Marxovo učení je všemocné, poněvadž je pravdivé. Je plné a harmonické, dává lidem ucelený světový názor, neslučitelný s jakoukoli pověrou, s jakoukoli reakcí, s jakoukoli obhajobou buržoazního útlaku.“ (Lenin, V. I.: Tři zdroje a tři součásti marxismu)

středa 28. února 2018

Dialog únor 2018 (D_337/2018)Boj za nový Vítězný únor pokračuje!

K odkazu Února 1948

I. Připomeňme hodnocení Vítězného února 1948
1. O charakter a význam únorových událostí roku 1948 jsou vedeny spory od počátku. Po kontrarevolučním převratu a obnovení kapitalismu po roce 1989, jsou samozřejmě oficiální ideologií a propagandou líčeny jak jinak než jako „komunistický puč“. Tuto oficiální interpretaci potvrzuje i „Otevřená encyklopedie“ na internetu, Wikipedie: Únor 1948 (oficiálně Únorový puč, resp. Vítězný únor, což byl výraz používaný v komunistické historiografii) je pojmenování komunistického puče v Československu, který proběhl mezi 17. a 25. únorem v roce 1948.